BiP
HOME > Przetargi > ARCHIWUM PRZETARGÓW > 2014.02.07 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Kozienice: Wymiana aluminiowej fasady wieży zjeżdżalni, Krytej Pływalni DELFIN w Kozienicach wraz z konserwacją konstrukcji. Numer ogłoszenia: 25463 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014.

ARCHIWUM PRZETARGÓW

W załączeniu:

- Ogłoszenie o zamówieniu:
pobierz: Ogloszenie o zamowieniu.pdf

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego:
pobierz: SIWZ.pdf


- Z-1 Formularz oferty:

pobierz: Formularz oferty.doc


- Z-2 - Wzór umowy:
pobierz: Z-2 Wzóz umowy.pdf

- Z-3 - Oświadczenie art. 22 ust.1:
pobierz: Z-3 Oświadczenie art. 22 ust.1.doc

- Z-4 - Doświadczenie zawodowe:
pobierz: Z-4 Doświadczenie zawodowe.doc

- Z-4 - Doświadczenie zawodowe: AKTUALIZACJA Z DNIA 18.02.2014
pobierz: Z-4 Doświadczenie zawodowe.doc

- Z-5 - Potencjał kadrowy:
pobierz: Z-5 Potencjał kadrowy.doc

- Z-6 - Oświadczenie-uprawnienia:
pobierz: Z-6 Oświadczenie-uprawnienia.doc

- Z-7 - Oddanie do dyspozycji zasobów:
pobierz: Z-7 Oddanie do dyspozycji zasobów.doc

- Z-8 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia:
pobierz: Z-8 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

- Z-9 - Projekt budowlany i Obmiar robót:
pobierz: Z-9 Projekt budowlany.pdf  Z-9 Obmiar robót.pdf

- Z-10 - Oświadczenie-grupa kapitałowa:
pobierz: Z-10 Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc

Copyright KCRiS ©2006-2018
Wykonanie: ArtGabi.