BiP
HOME > Przetargi > ARCHIWUM PRZETARGÓW > 2013.09.06 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Kozienice: Wykonanie naprawy powierzchni betonu lodowiska z przystosowaniem pod zabudowę scateparku w Kozienicach. Numer ogłoszenia: 180747 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013.

ARCHIWUM PRZETARGÓW

W załączeniu:

- Ogłoszenie o zamówieniu:
pobierz: Ogloszenie o zamowieniu.pdf

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego:
pobierz: SIWZ.pdf

- Z-1 - Formularz oferty:
pobierz: Z-1 Formularz oferty.doc

- Z-2 - Wzór umowy:
pobierz: Z-2 Wzóz umowy.pdf

- Z-3 - Oświadczenie art. 22 ust.1:
pobierz: Z-3 Oświadczenie art. 22 ust.1.doc

- Z-4 - Doświadczenie zawodowe:
pobierz: Z-4 Doświadczenie zawodowe.doc

- Z-5 - Potencjał kadrowo-sprzętowy:
pobierz: Z-5 Potencjał kadrowy-sprzętowy.doc

- Z-6 - Oświadczenie-uprawnienia:
pobierz: Z-6 Oświadczenie-uprawnienia.doc

- Z-7 - Oddanie do dyspozycji zasobów:
pobierz: Z-7 Oddanie do dyspozycji zasobów.doc

- Z-8 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia:
pobierz: Z-8 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

- Z-9 - Przedmiar:
pobierz: Z-9 Przedmiar.pdf

- Z-10 - Oświadczenie-grupa kapitałowa:
pobierz: Z-10 Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc

Copyright KCRiS ©2006-2018
Wykonanie: ArtGabi.