BiP
HOME > Przetargi > Zawiadomienia o unieważnieniu przetargu > 2006.12.29 - Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu NUMER OWP/2006/12/15-1678858 pn. Dzierżawa lodowiska sezonowego sztucznie mrożonego o wymiarach 30x20m

Zawiadomienia o unieważnieniu przetargu

[do_prawej:Kozienice, dnia 29 grudnia 2006r.] Zamawiający: Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczaka ul. Bohaterów Studzianek 30 26-900 Kozienice Wykonawca: Budowa Lodowisk TOL Sp. z o.o. ul. Grochowska 12B 04-217 Warszawa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. "Dzierżawa lodowiska sezonowego sztucznie mrożonego o wymiarach 30x20m" Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) – dalej „ustawa” – informuję, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zgodnie z ww. przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W niniejszym przypadku cena jedynej złożonej oferty wynosi 280.600,00 BRUTTO, natomiast kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 160.000,00zł BRUTTO.
Copyright KCRiS ©2006-2018
Wykonanie: ArtGabi.