BiP
HOME > Przetargi > Zawiadomienia o unieważnieniu przetargu > 2006.11.16 - Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zaprojektowanie i wykonanie boiska do zespołowych gier sportowych z uwzględnieniem płyty do hokeja na lodzie o wymiarach 60x30m

Zawiadomienia o unieważnieniu przetargu

[do_prawej:Kozienice, dnia 16 listopada 2006 r.] Zamawiający: Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczaka ul. Bohaterów Studzianek 30 26-900 Kozienice Wykonawca: Lider Konsorcjum: Romines Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 2 01-531 Warszawa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie boiska do zespołowych gier sportowych z uwzględnieniem płyty do hokeja na lodzie o wymiarach 60x30 m”. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) – dalej „ustawa” – informuję, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zgodnie z ww. przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W niniejszym przypadku cena jedynej złożonej oferty wynosi 1.698.240,00 BRUTTO, natomiast kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1.428.571,00 zł BRUTTO.
Copyright KCRiS ©2006-2018
Wykonanie: ArtGabi.